Dugoročna vremenska prognoza

Ovde je predstavljena dugoročna vremenska prognoza za narednih šest meseci. Dugoročna prognoza je često u većoj meri zasnovana na statističkim vrednostima zabeleženim u prethodnim godinama. Imajte na umu da podaci izraženi u dugoročnoj vremenskoj prognozi predstavljaju srednje mesečne temperature, jer se samo tako mogu analizirati promene u odnosu na prošli ili budući vremenski period.

Dugoročna vremenska prognoza

Dugoročna prognoza za decembar 2015.

Početak zime. Blaži i prosečno vlažan decembar.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u decembru imaće vrednosti za oko 2ºC više u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha od 2ºC a maksimalne oko 7ºC.

Srednja količina padavina tokom decembra biće u granicama nižim od višegodišnjeg proseka za oko 3 mm. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 54 mm.

Dugoročna prognoza za januar 2016.

Blaži i prosečno vlažan januar.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti za oko 2ºC više u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha od 1ºC a maksimalne oko 5ºC.

Srednja količina padavina biće u granicama višim od višegodišnjeg proseka za oko 2 mm. U Beogradu i široj okolini srednja januarska količina padavina iznosiće oko 44 mm.

reklama
reklama

Dugoročna prognoza za februar 2016.

Nastavak blage zime. Blaži februar uz prosečnu vlažnost vazduha.

Srednja minimalna i maksimalne temperatura vazduha u februaru imaće vrednosti za oko 1ºC više u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 1ºC a maksimalne oko 7ºC.

Srednja količina padavina tokom februara biće u granicama višim od višegodišnjeg proseka za oko 2 mm. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 34 mm.

Dugoročna prognoza za mart 2016.

Prosečno vlažan i nešto topliji mart.

Srednja minimalna i maksimalne temperatura vazduha u martu imaće vrednosti za oko 1ºC više u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha od 4ºC a maksimalne oko 14ºC.

Srednja količina padavina tokom marta biće u granicama nižim od višegodišnjeg proseka za oko 3 mm. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 38 mm.

Dugoročna prognoza za april 2016.

Topliji i prosečno vlažan april.

Srednja minimalna i maksimalne temperatura vazduha u aprilu imaće vrednosti za oko 1ºC u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 9ºC a maksimalne oko 19ºC.

Srednja količina padavina tokom aprila biće za 5 mm viša od granica višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 60 mm.

Dugoročna prognoza za maj 2016.

Malo topliji - ali i malo suvlјi maj.

Srednja minimalna i maksimalne temperatura vazduha u maju imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha od 13ºC a maksimalne oko 25ºC.

Srednja količina padavina tokom maja biće niža za 9 mm u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 41 mm.

Izvor dugoročne vremenske prognoze: RHMZ

reklama
reklama
▲ Vrh stranice ▲