Dugoročna vremenska prognoza

Ovde je predstavljena dugoročna vremenska prognoza za narednih šest meseci. Dugoročna prognoza je često u većoj meri zasnovana na statističkim vrednostima zabeleženim u prethodnim godinama. Imajte na umu da podaci izraženi u dugoročnoj vremenskoj prognozi predstavljaju srednje mesečne temperature, jer se samo tako mogu analizirati promene u odnosu na prošli ili budući vremenski period.

Dugoročna prognoza za novembar 2014.

Topliji novembar. Nešto manje padavina. Ipak, novembarske padavine će se zadržati u granicama višegodišnjeg proseka.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u novembru će biti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha od 5ºC a maksimalne oko 11ºC.

Srednja količina padavina tokom novembra biće ispod višegodišnjeg proseka za oko 8mm. U Beogradu i široj okolini srednja novembarska količina padavina iznosiće oko 51 mm.

Dugoročna prognoza za decembar 2014.

Malo blaži decembar. Nešto manje padavina, ali će se decembarske padavine ipak zadržati u granicama višegodišnjeg proseka.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u decembru će biti za oko 1ºC viša od višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 1ºC a maksimalne oko 7ºC.

Srednja količina padavina tokom decembra biće za oko 10 mm niža od višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 40 mm.

reklama

Dugoročna prognoza za januar 2015.

Nastavak blaže zime. Blaži i prosečno vlažan januar.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u januaru će biti za oko 2ºC viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 1ºC a maksimalne oko 6ºC.

Srednja količina padavina tokom januara biće u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 47 mm.

Dugoročna prognoza za februar 2015.

Blaži i prosečno vlažan februar.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u februaru će biti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 1ºC a maksimalne oko 7ºC.

Srednja količina padavina tokom februara biće veća za oko 2mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 27 mm.

Dugoročna prognoza za mart 2015.

Prosečno topao i prosečno vlažan mart.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u martu će biti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 4ºC a maksimalne oko 13ºC.

Srednja količina padavina tokom marta biće u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 41 mm.

Dugoročna prognoza za april 2015.

Prosečno topao i prosečno vlažan april.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u aprilu će biti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost srednje minimalne temperature vazduha od 9ºC a maksimalne oko 19ºC.

Srednja količina padavina tokom aprila biće za oko 3 mm viša u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 52 mm.

Izvor dugoročne vremenske prognoze: RHMZ

reklama
▲ Vrh stranice ▲