Dugoročna vremenska prognoza

Ovde je predstavljena dugoročna vremenska prognoza za narednih šest meseci. Dugoročna prognoza je često u većoj meri zasnovana na statističkim vrednostima zabeleženim u prethodnim godinama. Imajte na umu da podaci izraženi u dugoročnoj vremenskoj prognozi predstavljaju srednje mesečne temperature, jer se samo tako mogu analizirati promene u odnosu na prošli ili budući vremenski period.

Dugoročna vremenska prognoza

Dugoročna prognoza za februar 2015.

Blaži i prosečno vlažan februar.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u februaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1ºC u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1ºC a maksimalna 7ºC.

Srednja količina padavina tokom februara biće sa vrednostima u proseku višim za oko 2 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja februarska količina padavina iznosiće oko 34 mm.

Dugoročna prognoza za mart 2015.

Prosečno topao i prosečno vlažan mart.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u martu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha od 4ºC a maksimalne oko 13ºC.

Srednja količina padavina tokom marta biće za oko 4mm niža u odnosu na granice višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina iznosiće oko 44 mm.

reklama
reklama

Dugoročna prognoza za april 2015.

Malo topliji, ali vlažan april.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u aprilu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha od 9ºC a maksimalne oko 19ºC.

Srednja količina padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja aprilska količina padavina iznosiće oko 57 mm.

Dugoročna prognoza za maj 2015.

U većem delu zemlјe prosečno topao i suvlјi, a na jugu Srbije topliji i suvlјi maj.

U većem delu Srbije srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u maju imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, dok će na jugu Srbije imati vrednosti iznad višegodišnjeg proseka za oko 1ºC. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha od 13ºC a maksimalne oko 24ºC.

Srednja količina padavina tokom maja biće ispod višegodišnjeg proseka za oko 10 mm. U Beogradu i široj okolini srednja majska količina padavina iznosiće oko 41 mm.

Dugoročna prognoza za jun 2015.

Malo topliji i suvlјi jun.

Srednja minimalna i maksimalna temperatura vazduha u junu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha od 16ºC a maksimalne oko 27ºC.

Srednja količina padavina tokom juna biće ispod višegodišnjeg proseka za oko 10 mm. U Beogradu i široj okolini srednja junska količina padavina iznosiće oko 83 mm.

Dugoročna prognoza za jul 2015.

Topliji u suvlјi jul.

Srednja minimalna i maksimalne temperatura vazduha u julu imaće vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha od 19ºC a maksimalne oko 30ºC.

Srednja količina padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka za oko 13 mm. U Beogradu i široj okolini srednja julska količina padavina iznosiće oko 30 mm.

Izvor dugoročne vremenske prognoze: RHMZ

reklama
reklama
▲ Vrh stranice ▲